Koneen toimihenkilöiden vakuutuskassa – 46303
Koneen työntekijöiden vakuutuskassa – 46302

  • Vakuutuskassan jäsenyys

    Vakuutuskassa antaa turvaa terveyden ylläpidosta ja hoidosta aiheutuviin kuluihin ja osaltaan edesauttaa jäsenten terveyttä ja hyvinvointia.

  • Lisäetuudet

    Kassan maksamat lisäetuudet katetaan jäsenten maksamilla jäsenmaksuilla.

  • KELA-korvaukset

    Lisäetuuksia täydentävät KELAn korvaukset, jotka kattavat pienen osan kustannuksista.