Vakuutuskassat toimivat myös KELAn toimistona sairausvakuutuslain (SVL) mukaisissa asioissa

Kassassa käsiteltävät etuusasiat:

  • SVL:n mukaiset lääkkeiden, tutkimusten ja hoitojen sekä lääkärinpalkkioiden korvaukset
  • SVL:n mukaiset päivärahat sairausajalta, äitiys, isyys- ja vanhempainrahat ja erityishoitorahat (Etuudet maksetaan Kelasta)
  • Kaikki korvaukset maksetaan silloin, kun kysymyksessä on sairauden hoito ja asialle on kirjallinen hoitomääräys.

KELA korvaa SVL:n mukaiset kustannukset.

Vakuutuskassan toimintaa rahoitetaan lisäetuuskorvausten osalta jäsenten maksamilla jäsenmaksuilla ja hallintokuluja rahoitetaan osakkaiden maksamalla hallintokulumaksuilla.


Jäsenyys

Jäsenet saavat KELA-kortin, jossa on vakuutuskassan numero 46303.

Jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvien osakkaiden toimihenkilöt,  ja joiden työsuhde ei ole lyhytaikainen eikä tilapäinen.

Etuudet alkavat heti työsuhteen alkamisesta lähtien.

 

Alla olevasta linkistä voit lukea milloin tarvitset vakuutuskassan palveluita:

Milloin tarvitset vakuutuskassaa


Jäsenmaksu

Jäsenmaksua peritään toimihenkilöiltä 29 €/kk .

Toimihenkilöille maksetaan lisäetuuksia enintään 2000 €/v.


Huomioitavia asioita työsuhteen päättyessä

Eläkkeen tai kuntoutuspäätöksen saatuasi (pysyvä tai määräaikainen) jäsenyytesi kassassa päättyy.

Kun kassa on saanut tiedon työsuhteen päättymisestä, saat uuden Kela-kortin automaattisesti kotiosoitteeseen.

Epäselvässä tapauksissa otathan yhteyttä kassaan.