Vakuutuskassa – Tuo terveyttä ja taloudellista turvaa henkilöstölle

Kassan luoma taloudellinen turva mahdollistaa hyvän terveyden ylläpidon pidempään.

Oman terveyden huolehtimisesta tulee säännöllisempää ja elämänlaatu paranee.

Vakuutuskassan toimintaan kuuluvat sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien ja lisäetuuskorvauksien myöntäminen sairaanhoitokorvauksista kassan piiriin kuuluville vakuutetuille.

Vakuutuskassan palvelumalli

Vakuutuskassat toimivat KELAn toimistona sairausvakuutuslain (SVL) mukaisissa asioissa:

Jäsenet saavat KELA-kortin, jossa on vakuutuskassan numero 46302

Kassassa käsiteltävät etuusasiat:

  • SVL:n mukaiset lääkkeiden, tutkimusten ja hoitojen sekä lääkärinpalkkioiden korvaukset.
  • Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat ja erityishoitorahat ( etuudet maksetaan Kelasta )
  • SVL:n mukaiset päivärahat sairausajalta. ( etuudet maksetaan Kelasta )

Kaikki korvaukset maksetaan silloin, kun kysymyksessä on sairauden hoito ja asialle on kirjallinen hoitomääräys.

KELA korvaa SVL:n mukaiset kustannukset.

Vakuutuskassan toimintaa rahoitetaan lisäetuuskorvausten osalta jäsenten maksamilla jäsenmaksuilla ja osakkaiden maksamilla hallintokulumaksulla.

Jäsenyys

Jäsenyys kassassa alkaa työsuhteen alkamispäivästä lähtien.

Jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvien osakkaiden työntekijät, joiden työsuhde jatkuu yli 4 kuukautta ja joiden työsuhde ei ole lyhytaikainen eikä tilapäinen.

Milloin tarvitset vakuutuskassaa:

Jäsenmaksu

Jäsenmaksua peritään työntekijältä 1,6 % veronalaisesta ansiosta.

Huomioitavia asioita jäsenyyden päättyessä

Vakuutuskassan saatua tiedon työsuhteen päättymisestä, tulee uusi Kela-kortin kotiin n. kuukauden sisällä.

Määräaikaisen eläkkeen tai kuntoutuspäätöksen saatuasi jäsenyys kassassa päättyy.

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä kassaan.