(vielä keskeneräinen. . . . )


Vakuutuskassan palvelumalli

Vakuutuskassat toimivat KELAn toimistona sairausvakuutuslain (SVL) mukaisissa asioissa:

Jäsenet saavat KELA-kortin, jossa on vakuutuskassan numero 46302

Kassassa käsiteltävät etuusasiat:

SVL:n mukaiset lääkkeiden, tutkimusten ja hoitojen sekä lääkärinpalkkioiden korvaukset.
Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat ja erityishoitorahat.
SVL:n mukaiset päivärahat sairausajalta.
Kaikki korvaukset maksetaan silloin, kun kysymyksessä on sairauden hoito ja asialle on kirjallinen hoitomääräys.
KELA korvaa SVL:n mukaiset kustannukset. Vakuutuskassan toimintaa rahoitetaan lisäetuuskorvausten osalta jäsenten maksamilla jäsenmaksuilla ja osakkaiden
maksamilla hallintokulumaksulla.

Jäsenyys kassassa alkaa työsuhteen alkamispäivästä lähtien
Jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvien osakkaiden työntekijät, joiden työsuhde jatkuu yli 4 kuukautta ja joiden työsuhde ei ole lyhytaikainen eikä tilapäinen.

Jäsenmaksu
Jäsenmaksua peritään työntekijältä 1,6 % veronalaisesta ansiosta.

Huomioitavia asioita jäsenyyden päättyessä
Vakuutuskassan saatua tiedon työsuhteen päättymisestä, tulee uusi Kela-kortin kotiin n. kuukauden sisällä. Määräaikaisen eläkkeen tai kuntoutuspäätöksen saatuasi jäsenyys kassassa päättyy. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä kassaan.