Vakuutuskassan palvelumalli


Vakuutuskassat toimivat myös KELAn toimistona sairausvakuutuslain (SVL) mukaisissa asioissa :

Jäsenet saavat KELA-kortin, jossa on vakuutuskassan numero 46303.

Kassassa käsiteltävät etuusasiat:

  • SVL:n mukaiset lääkkeiden, tutkimusten ja hoitojen sekä lääkärinpalkkioiden korvaukset
  • SVL:n mukaiset päivärahat sairausajalta, äitiys, isyys- ja vanhempainrahat ja erityishoitorahat
  • Kaikki korvaukset maksetaan silloin, kun kysymyksessä on sairauden hoito ja asialle on kirjallinen hoitomääräys.

KELA korvaa SVL:n mukaiset kustannukset.

Vakuutuskassan toimintaa rahoitetaan lisäetuuskorvausten osalta jäsenten maksamilla jäsenmaksuilla ja hallintokuluja rahoitetaan osakkaiden maksamalla hallintokulumaksuilla.


Jäsenyys

Jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvien osakkaiden toimihenkilöt, joiden työsuhde jatkuu yli 6 kuukautta ja joiden työsuhde ei ole lyhytaikainen eikä tilapäinen.

01.01.2019 lähtien etuudet alkavat heti työsuhteen alkamisesta lähtien.


Jäsenmaksu

Jäsenmaksua peritään toimihenkilöiltä 29 €/kk .

Toimihenkilöille maksetaan lisäetuuksia enintään 2000 €/v.


Huomioitavia asioita työsuhteen päättyessä

Eläkkeen tai kuntoutuspäätöksen saatuasi (pysyvä tai määräaikainen) jäsenyytesi kassassa päättyy.

Kun kassa on saanut tiedon työsuhteen päättymisestä, saat uuden Kela-kortin automaattisesti kotiosoitteeseen.

Epäselvässä tapauksissa otathan yhteyttä kassaan.